Home » Disclaimer »

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Bungalowpark Schin op Geul betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij ons, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinkt op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Bungalowpark Schin op Geul aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van Bungalowpark Schin op Geul. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. Bungalowpark Schin op Geul behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bungalowpark Schin op Geul is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Bungalowpark Schin op Geul acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de Bungalowpark Schin op Geul gelinkte site.

Merken

Zonder schriftelijke toestemming van Bunaglowpark Schin op Geul is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.