Home » Huishoudelijk Reglement »

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Bungalowpark Schin op Geul

 1. Huurder en zijn/haar medereizigers, zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat ons dan wel andere huurders overlast kan bezorgen. Wij proberen onze gasten zoveel mogelijk vrijheid en rust te gunnen en wij rekenen daarom op uw volledige medewerking.
 2. Bij aankomst dient u de inventaris van uw bungalow te controleren en eventuele schade of breuk binnen 2 uur na aankomst of indien receptie reeds gesloten is, de daarop volgende dag vóór 11.00 uur aan ons te melden. De na deze termijn geconstateerde schade is voor uw rekening. Bij vertrek dient u uw bungalow en de directe omgeving van uw bungalow veegschoon achter te laten en het bedlinnen te deponeren in de rolcontainers bij de receptie. Wij behouden ons het recht voor kosten in rekening te brengen bij niet nakoming van voorgaande.
 3. Het is de huurder, zijn gezinsleden en/of al degenen die zich in zijn gezelschap bevinden, niet toegestaan:
  • te roken in de gehuurde accommodatie. Bij het negeren van het rookverbod zal € 50,00 op uw borg worden ingehouden
  • zelf reparaties uit te voeren, spijkers in te slaan en waslijnen te spannen;
  • werktuigen, gereedschappen en dergelijke te gebruiken dan wel radio- en t.v.-toestellen of andere geluidsproducerende apparaten zo te gebruiken, dat het geluid buiten de gehuurde bungalow hoorbaar is;
  • het terrein anders te betreden of te verlaten dan via de hoofdingang;
  • auto’s, aanhangwagens, motoren en andere voertuigen bij de bungalow te plaatsen. Met niet valide personen met doktersattest zullen wij afwijkende afspraken maken;
  • fietsen en/of bromfietsen in de bungalow te stallen;
  • open vuur op het park te maken behoudens de haarden in bungalowtype Roos en Lelie.
 4. Het is toegestaan om te BBQ-en op uw eigen terras. Gooi geen smeulende kolen in de containers! Wegwerp BBQ’s kunt u op het terras laten staan. Onze technische dienst zal deze opruimen.
 5. In een beperkt aantal bungalows zijn max. 2 huisdieren toegestaan mits vooraf aangemeld bij reservering. Een huisdier dient op het park te allen tijde aangelijnd te zijn. Het aanwezig zijn van 1 of meerdere huisdieren welke niet door ons bevestigd zijn, zal onherroepelijk en op staande voet tot annulering van de huurovereenkomst leiden zonder restitutie van de betaalde huur en borgstelling.
 6. Auto’s, aanhangwagens en motoren mogen uitsluitend op de parkeerplaats bij de ingang geparkeerd worden (eigen risico). Het park wordt voor auto’s opengesteld uitsluitend op de dag van aankomst en vertrek en alleen voor laad- en losdoeleinden. Doorgaans is de slagboom geopend op deze dagen tussen 8.30 uur en 10.00 uur voor vertrekkende gasten en van 15.00 uur tot 17.00 uur voor arriverende gasten. Motorvoertuigen mogen op het terrein van het bungalowpark niet harder rijden dan 10 km per uur. Rijden op grasvelden en voetpaden is ten strengste verboden.
 7. De receptie is doorgaans op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
 8. De ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 8:00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de accommodatie te (laten) verrichten. De ondernemer heeft altijd recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en-of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten zonder de recreant recht krijt op gehele of gedeeltelijk restitutie van de betaalde huursom. Tevens heeft de ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen. Indien mogelijk zal de ondernemer een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de ondernemer afzien van een aankondiging.
 9. Na uw vertrek zal de huishoudelijke dienst uw vakantieverblijf controleren op reinheid, eventuele inventarisgebreken en aangebrachte schade. In verband met deze eindcontrole zijn wij genoodzaakt geweest u een waarborg per vakantieverblijf per periode in rekening te brengen. Dit bedrag wordt 7 dagen na vertrek naar u overgemaakt, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften en indien uw IBAN-nummer bekend is. Als er (schoonmaak)werkzaamheden door de huishoudelijke dienst moeten worden uitgevoerd, wordt (een deel van) de waarborgsom ingehouden. U krijgt hierover schriftelijk bericht.
 10. Voor eventuele schade aan eigendommen van het park waaronder de door u gehuurde bungalow(s) en/of breuk/vermissing van inventaris bent u volledig aansprakelijk. Niet gemelde breuk/schade zal via de borg worden ingehouden.
 11. In alle gevallen zullen u en uw reisgezelschap zich stipt houden aan dit reglement, aanwijzingen van personeel en andere daartoe bevoegde personen. De directie en/of de met toezicht op de nakoming van dit reglement belaste personen zijn gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt, te verwijderen en verdere toegang tot ons park te ontzeggen.